Yonge/Finch 独立屋楼花Kenton Park(已售)

马上有一个 Yonge/Finch 独立屋盘Kenton Park即将推出,感兴趣的朋友请直接联系犀牛,开始认购!

下面是这个盘的一些基本信息:

9 1 2  4 35  7 86

50 Kenton- SP(Hard)METRIC.eps map